Scandal

Guri încleştate la colţuri de stradă, împietrite, făr’ să vadă

Zac în noapte, stau cu ceata, isprava-i-n mare parte

Privesc cum le pleacă graiuri.. către un nor, cel cu “vai-ul”

Cum se duc alene, făr’ degrabă, trec haihui pe lâng-o babă

Cu o ultimă sudalmă, merg pe-o vale a slăvii-n valmă

Smulsă-n ceaţă din senin, iacătă-i ce vin!

Cu delir şi cam umflate, camuflate-s cam din toate…

Părţile senine-n pâlnii, doar aici şi-n neuronii,

Auz bun şi chibzuială, doar la vorbă-i zbânţuială.

E privit şi e albeaţă, prea lăptoasă atmosferă, şugubeaţă..

Umplu goluri de…hârtie-i lumea toată, căci mai scrupuloasă-ar fi de vată.

 

Sugestii: psi